Pagod

(Vignette)by: Gabrielle Mae Co

Pagod sa review at puyat. Palulumo sa hindi nasagutang numero sa exam ang baon ko pauwi.

“Nak, kamusta ang grade mo?”

“Okay naman po, Nay! Pero ako mismo, hindi na.”

Buntong-hininga ang nagging sagot niya.

“Nay, bakit umiiyak ang tao kapag nasasaktan?”

“Anak, kalian ba nag bubuhos ang langit ng ulan? Hindi ba kapag nabibigatan?”

Iyak na lamang ang nagging sagot ko. Tila ba isang batang nag susumbong kay Nanay.

Image result for mother and daughter teen

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s