Maging o hindi maging

Ang orihinal na Words Spoken ni Hamlet, Act 3 Scene 1

Maging o hindi maging, yan ang tanong,
Kahit na marangal sa isip para magdusa
Ang mga tirador at mga palaso ng nakapangingilabot na kapalaran,
O upang kumuha ng armas laban sa isang dagat ng problema
At sa pamamagitan ng pagtutol ay katapusan na nila? Upang mamatay, upang matulog
Wala na, at sa pamamagitan ng isang pagtulog upng sabihing kami ay natapos
Ang pusong sumasakit at ang libo libong natural na pagkabigla na ang sariling pamilya ay siyang tagapgmana ito ay issng pagtupad
Upang maging nais, upang mamatay, upang matulog
Upang matulog; siguro upang mangarap: doon ang paghaplos
Para sa pagtulog ng kamatayan anong mga pangarap ang maaribg dumating.
Kapag kami ay magkaroon ng pagbalasa mula dito hanggang kamatayan ay lilikawin

Kailangan bigyan tayo ng saglit na paghinto doon ay may paggalang
Na gumagawa ng matinding pighati sa mahabang buhay
Para sa kung sinong ibig isilang ang pamalo ay suklam ng oras
Ang mali ng taong mapang api, ang mapagmalaking tao ay paglapastangan
Ang matinding pagkamuhi sa pagibig , ang batas na nagpapaantala
Ang kawalang hiyaan ng opisina ay ang pagtanggi ng may pagkamuhi
Na ang matiyaga ay marapat sa kaniya kaniyang paggamit
Kapag siya, siya mismo ang may lakas ,gumawa ng kamatayan
may isang walang kaalam alam sino ang ibig magsilang ng sanggol
Upang umingit pawid sa ilalim ng isang napapagod na buhay
Pero ang kahila-hilakbot na isang bagay pagkatapos ng kamatayan
Ang banda mula sa kanino
Hindi manlalakbay ang babalik nagnguluhan ang pamanahan at ginagawang satin sa maliwanag ang mag silang ng sanggol mayroon

Kay lumipad ang mga iba na hindi pa kami lalala
Kaya kung ang sisyensya ay ginagawang duwag ang lahat
At kung ang kulay ng katutubo ay kulay ng pag lutas
Ay may sakit sa kabila ng pamumutla ay papalayasin ng pag iisip
At ang mga enterprise na ubod ng laki at mga sandali
Ito ay may pag tatangi sa kanilang mga alon na naging pilipit
At nawaka ang pangalan ng aksiyon lumambot na siya ngayon
Ang makatatungang ophelia himpa sa iyong mga panalangin
Maging lahat ng kasalanan ko ay matandaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s