Maging o hindi maging

Ang orihinal na Words Spoken ni Hamlet, Act 3 Scene 1

Maging o hindi maging, yan ang tanong,
Kahit na marangal sa isip para magdusa
Ang mga tirador at mga palaso ng nakapangingilabot na kapalaran,
O upang kumuha ng armas laban sa isang dagat ng problema
At sa pamamagitan ng pagtutol ay katapusan na nila? Upang mamatay, upang matulog
Wala na, at sa pamamagitan ng isang pagtulog upng sabihing kami ay natapos
Ang pusong sumasakit at ang libo libong natural na pagkabigla na ang sariling pamilya ay siyang tagapgmana ito ay issng pagtupad
Upang maging nais, upang mamatay, upang matulog
Upang matulog; siguro upang mangarap: doon ang paghaplos
Para sa pagtulog ng kamatayan anong mga pangarap ang maaribg dumating.
Kapag kami ay magkaroon ng pagbalasa mula dito hanggang kamatayan ay lilikawin

Kailangan bigyan tayo ng saglit na paghinto doon ay may paggalang
Na gumagawa ng matinding pighati sa mahabang buhay
Para sa kung sinong ibig isilang ang pamalo ay suklam ng oras
Ang mali ng taong mapang api, ang mapagmalaking tao ay paglapastangan
Ang matinding pagkamuhi sa pagibig , ang batas na nagpapaantala
Ang kawalang hiyaan ng opisina ay ang pagtanggi ng may pagkamuhi
Na ang matiyaga ay marapat sa kaniya kaniyang paggamit
Kapag siya, siya mismo ang may lakas ,gumawa ng kamatayan
may isang walang kaalam alam sino ang ibig magsilang ng sanggol
Upang umingit pawid sa ilalim ng isang napapagod na buhay
Pero ang kahila-hilakbot na isang bagay pagkatapos ng kamatayan
Ang banda mula sa kanino
Hindi manlalakbay ang babalik nagnguluhan ang pamanahan at ginagawang satin sa maliwanag ang mag silang ng sanggol mayroon

Kay lumipad ang mga iba na hindi pa kami lalala
Kaya kung ang sisyensya ay ginagawang duwag ang lahat
At kung ang kulay ng katutubo ay kulay ng pag lutas
Ay may sakit sa kabila ng pamumutla ay papalayasin ng pag iisip
At ang mga enterprise na ubod ng laki at mga sandali
Ito ay may pag tatangi sa kanilang mga alon na naging pilipit
At nawaka ang pangalan ng aksiyon lumambot na siya ngayon
Ang makatatungang ophelia himpa sa iyong mga panalangin
Maging lahat ng kasalanan ko ay matandaan.

Volcanoes of Boreas Islands

by: Niña Mae Buerano

In the north of the Pacific Ocean, lies the 2 wonderful Boreas islands. Where there was an island named Lahrya, that has a wonderful but dangerous volcano, named Accano. It is a very active volcano, it erupts almost within every March, June, September and December. Almost every start of the season they change thier houses because when it erupts, the whole island are almost cover by its lava or lahar. And the people will evacuate on its neighbor island, Pakischi. It has also a wonderful volcano, but opposite at the Accano volcano, the Acormire volcano was extinct long, long time ago.
After the first earthquake in the last month of spring, Shine decided to evacuate early at the Pakischi island with her little sister, Mazey. While packing the things they need Mazey ask “why don’t we just stay at the Pakischi island, so that we don’t leave our house every time Accano volcano erupts?” Shine just sigh and say “just pack all the things you need”. And the wind of silence blown between them.
After they packed the items they need, they come out to their house and the ground start to shake. Then all the villagers immediately drop and cover their head with their hands. It feels like you are shaking by someone with grate force that can make you dizzy. Mazey still feel fear every time it quakes or when the volcano erupts. She look at the villagers and see the fear in thier faces and also in her elder sister, even they experience it every time Mount Accano erupts. That’s why she didn’t understand, why they still live in an island that full of danger. In an island who destroy their houses, destroy their livelihoods and families. The earthquake stops quick, but Mazey felt like every time it quake it last longer and longer and longer before it stop.
At the quayside, some of the villagers are there, line up to get on boats going to Pakischi island to evacuate. “Gladly, we came early” Shine whispered to Mazey after they sitted at the boat. But Mazey didn’t reply, instead she was looking at the volcano, emmiting smoke clouds that dark as the smoke of an old car. Shine staring at Mazey, she felt the lonelines in her eyes.
“You’re like the smoke coming out from the Mount Accano,”Mazey spoke “at first I thought, you were just a smoke, like the smoke from burning leaves or a smoke coming from the cars in town. But no, there is much deeper reason why people are scared. Because the smoke is hidding really hot substances, such as ashes and poisonous gases”, Mazey said. She look at her elder sister and inquire, “so, what is that substances you were hidding in so many years?”. “You don’t understand, until it happened to you or you saw it”. Shine replied with a grief in her voice and in her eyes. “At first, I don’t also understand why” Shine said and then all the pain are flashback in her mind.
Fist month of winter, 2010, Mazey was just 1 year old. And Mount Accano erupted suddenly, with no signs. They don’t really prepared because they thought it only erupt every last month of every season. All the villager was panicking every where under the ash fall, and the siren was ringing over the island. Their mother gave Mazey to Shine, “take care of your sister”, she said then leaved. “Where are you going Mom?” Shine shouted. “I’m going to find your father, you should go now to Pakischi island” she replied. And their mother was gone in the rain of ashes. Although Shine was confused, she run to the quayside, but there’s already many frighten and panicking people there, waiting for the boats. Several minutes ago, the boats came but there were no mother and father came back. Until the second month of winter, when they can now come back to Lahrya island. They received a news that their mother and father were the two of the people who got in time by the pyroclatic flow. Shine came home with these bad news together with Mazey, while walking home they saw the houses destroyed by the eruption of the volcano. Shine was so problematic, because if the houses of their neighbor was destroyed, also their house. But she was wrong, their house was still standing with no damages, only the ashes in the roof.
“According to the history, it was the first record that the Mount Accano erupted in the first month of the season”. Jino interrupts, the guy with eye glasses in their front seat. Shine and Mazey just stare at him. “Oops! Sorry, I just wanted to say that where here” he said then smoke and leave. They already in the Pakischi island, but Mazey still don’t understand.
They checked in and they arranged their items. After a few hours, they hear some people screaming from the out side. They come outside and saw the Mount Acormire erupting.
“Is it possible that the two volcanoes of Boreas islands are erupting?” Mazey shouted over the noises of the feared people. “But the Mount Accano doesn’t erupting when we leave” Shine replied. “Do you think we should go back?” Mazey asked. “I don’t know” Shine answered. And the two totally start to panic when some rocks coming from the volcano falls down.
Because of the people panicking, the two was separated with each other. And when Shine found Mazey, she saw a rock falling to Mazey. Shine run fast and shove Mazey away, so Mazey avoid the rock but Shine didn’t. She was pin down by the hot and heavy rock. Mazey is going to her sister, but Jino stop her and drag her away to a boat together with other villagers.
They see the volcanoes of Boreas islands erupting from the boat while floating away. And they were rescued by a ship passing by.
Then a month later, Mazey and other came back at there house in the Lahrya island. She saw their house and her family, smiling and waving at her. She then realized, when the tears in her eyes falls down. Maybe the reason why they don’t leave this place, is because in here, they felt like they are with their families, even though their gone.

Pet Lovers

(A-Z)by: Rachel Sebastian

Anna is the most beautiful in their vacinity. she is a pet lover specially cuts and dogs she also love Eating with her friends. Her day is not complete without her pets One day Anna and her pets are In their way to the park they were playing Kites that shape like a lion many people are gathered at the park. when the night come day came out for the fireworks display, its a pleasure for Anna and her pets to watched the fireworks her pets was quiet in the whole time when the fireworks start. That way she decide to go home and rest so they ride a unique train because the train was a playing of a violin with a xylophone after out the train. they see a huge yard and the was done Anna wants to see a zebra.

Image result for pet lover

Cat and Dog

(A-Z)by: Kristine Valentino

Annabelle loves to read books. The story she read is about A Cat and A Dog . The cat and the dog loves to Eat Fish , the cat and the dog are the best of friends , the dog give a Gift to the cat , the Cat Haunt A rat in the house of the master, Her Master is an Indian National , Their is a full of milk in the jug, The Jug is in the Kitchen , the cat and the dog loves to drink milk, the cat is in the kitchen and she found a nuts and fried Octopus and she eat it. While the dog is Playing Piano in the leaving room. His Master coming out of the Car and the dog quickly run from his Master and when His Master saw his dog running. After her she give a sweetsmile to his dog and hug but one day the dog and the cat and their master are went to the zoo and they saw different kinds of animal the cat saw Tiger and Her Master buy Umbrella to the Vendor to Protect them from direct sunlight they are so many people in the zoo because they watch Different Animals and that day , they Celebrating X-Mass day, The dog find a boy playing Yoyo while the cat saw Zebra. And that day the dog , the Cat and their moster are so happy and they have a big smile in their face.

Image result for cat and dog

Animal Lover

(A-Z)by: Melanie Rigor

ANDREW have a friend named astrid they are so sweet . One day they are going to BEACH to having a bonding each other.Andrew have a feeling to astrid but astrid didn’t know it until andrew have a CHANCE to say about his feeling to astrid but he is thinking if what he can DO because it is not EASY because he didn’t konw if what will happen when he say it or what is the reaction of astrid.Andrew thinking of what will happen like astrid FAR a way from him . When andrew is GOING to astrid he can’t go. In the morning he meet astrid and he HUG him. Astrid was shock , she didn’t have an IDEA ,astrid JAB andrew and she’s laughing then andrew getting MAD and they didn’t talk each other for almost two days then she NEEDED to talk thats why astrid mke a plan to talk each OTHER and astrid said can we talk lets go to the park and I will treat you from my OWN money but andrew have a pride but they are going to PARK . They aee going to anywhere until the evening was coming . They are going to home cam i ask you something but don’t getting angry ,sure Your looks like QUEENI know right , okay what it is? He SAID his feeling to astrid UNTIL he VERIFY that if astrid have a feelings also and Astrid said that I WANT is you never hurt me. After one year andrew give a XYLOPHONE because this is her favorite then bacause they 1 YEAR they are going to ZOO because andrew is animal lover.

Pagod

(Vignette)by: Gabrielle Mae Co

Pagod sa review at puyat. Palulumo sa hindi nasagutang numero sa exam ang baon ko pauwi.

“Nak, kamusta ang grade mo?”

“Okay naman po, Nay! Pero ako mismo, hindi na.”

Buntong-hininga ang nagging sagot niya.

“Nay, bakit umiiyak ang tao kapag nasasaktan?”

“Anak, kalian ba nag bubuhos ang langit ng ulan? Hindi ba kapag nabibigatan?”

Iyak na lamang ang nagging sagot ko. Tila ba isang batang nag susumbong kay Nanay.

Image result for mother and daughter teen

 

 

Love Again

(Narrative Poem)by: Gabrielle Mae Co

Tick! Tock! Tick! Tock! The time takes super slow

Yawning waiting for the end of the show

Thinking on what to do next two hours

My phone rang, perplexly, your name popped out

One! Two! Three! I starred our my Chat Box

Without picture you said ‘Good morning, by!’

“What?” says I. “Who the hell are you?”

As I questioned everything in my life

You just surprisingly sprouted in my life

“Who are you? Why did you know me?” I said

So many questions but you are here now

Little did I know another chapter has begun

One morning you greet me ‘Good morning”

You will remind me to eat breakfast

You’ll also remind me to eat my lunch

Every time I leave you’ll “Ingat ka!”

You’ll also inform me when you leave

We’re never together even a second

I think I’m falling for you but I can’t

It is not you are my type in guys

It is not you do not have the looks

Or the body that many woman dreamed

I know distance doesn’t matter on love

Not the age, nor the height or the money

It is just I’ am afraid of love

I’m sorry but I choose to guard my heart

You have that special place in my heart, dear.

But I’ am afraid to ask. “Who are we?”

I’m sorry if I fail to love again

Image result for long distance relationship

Just Survived Somehow

(Sonnet)by: Gabrielle Mae Co

Broke cry out loud

Need you right now

You never come near my side

Hoping for no one now

 

Lost without any faith

Keeping within a fight

Walking to find a light

Found a friend who gave a sight

 

Laughing, singing, drinking

Living a life for nothing

Just forget the pain I felt

Just survive somehow to death

 

Can’t remember anything

But I need to survive to live

Image result for just survive somehow